Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulamin nabywania i realizacji bonów podarunkowych i karnetów

Postanowienia ogólne

Klienci Yasumi Częstochowa  są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Yasumi Częstochowa  oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.


REGULAMIN Bonów podarunkowych

 1. Definicje: bon podarunkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Instytutu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Instytut – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon (YASUMI Instytut Zdrowia i Urody, ul Wielkopolska 16,Skrzyneckiego 27 42-200 Częstochowa).
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Instytutu, bądź osobiście w Instytucie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon/ karnet ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia. 
 6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, SPA nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Instytucie.
 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Instytucie.
 12. Bon kupiony w YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody  przy ul. Wielkopolskiej lub  ul. Skrzyneckiego 27 w Częstochowie musi zostać zrealizowany w tych salonach.
 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. Bonu nie można wykorzystać do zakupu innego bonu.
 14. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty najpóźniej do godziny 20 dnia poprzedniego.
  Jeżeli odwołanie wizyty najpóźniej do godziny 20 dnia poprzedniego nie zostanie zachowane Yasumi SPA ma prawo traktować usługę jako  zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Instytut Yasumi traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera. Z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł).
 15. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie wpłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 2 dni przed terminem zabiegu.
 16. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:
 17. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Instytutu.
 18. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 19. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: HSCA Sp zo.o. z siedzibą w Częstochowie ul Wielkopolska 16 NIP 9492202121.
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.   REGULAMIN Karnetów

   1. Definicje: Karnet, zwany dalej Karnetem - na określony pakiet zabiegów nabywany przez Klienta Instytutu. Instytut – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest karnet (YASUMI Instytut Zdrowia i Urody, ul Wielkopolska 16, 42-221 Częstochowa).
   2. Karnety upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
   3. Klient zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty pod numerem telefonu Instytutu, bądź osobiście w Instytucie
   4. Karnet ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. 
   5. Karnety nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
   6. Jeżeli karnet obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
   7. Karnet kupiony w YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody  przy ul. Wielkopolskiej w Częstochowie musi zostać zrealizowany w tym salonie.
   8. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty najpóźniej do godziny 20 dnia poprzedniego. Jeżeli odwołanie wizyty najpóźniej do godziny 20 dnia poprzedniego nie zostanie zachowane Yasumi SPA ma prawo traktować usługę jako  zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Instytut Yasumi traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera. Z karnetu potrącana jest wartość umówionej wizyty.
   9. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie wpłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 2 dni przed terminem zabiegu.
   10. Instytut Yasumi nie bierze odpowiedzialności za brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
   11. Instytut Yasumi nie bierze odpowiedzialności za brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku braku zachowania odpowiedniej systematycznośći zalecanej przez kosmetologa.
   12. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Instytutu.
   13. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu karnetów. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
   14. Ochrona danych osobowych:
    • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Karnetów i realizacji Usług.
    • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup karnetu).
    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: HSCA Sp zo.o. z siedzibą w Częstochowie ul Wielkopolska 16 NIP 9492202121.
    • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
    • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
    • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Zadatek na zabieg

W związku z potrzebą zapewnienia Państwu najwyższej jakości obsługi i zwiększenia ilości dostępnych terminów rezerwacji, wprowadziliśmy do naszego Instytutu system zadatkowy, który stanowi potwierdzenie wizyty. Wielu klientów mimo potwierdzenia terminu nie stawia się na umówione wizyty – co powoduje niepotrzebne blokowanie terminów.

Regulamin

 1. Zadatek pobierany jest na rzecz wykonanego zabiegu.
 2. Zadatek pobierany jest w wybrane dni o największym obłożeniu w Instytutucie, które ustala manager SPA, a także każdorazowo w przypadku wizyty trwającej 2,5h oraz dłuższej.
 3. W przypadku rezerwacji wizyt w terminie określonym w punkcie 2 wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 40zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Kwota zadatku będzie odjęta przy płatności za usługę.
 4. Zadatek należy wpłacić w terminie 24h od dokonania rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Brak wpłaty zadatku oznacza rezygnację z usługi.
 5. Opłata może być uiszczona w recepcji Instytutu 
 6. W przypadku posiadania bonu podarunkowego kwotowego lub na konkretny zabieg, podczas rezerwacji, zadatek zostaje automatycznie pobrany z bonu, o czym informuje pracownik Instytutu.
 7. O konieczności wpłaty zadatku podczas rezerwacji telefonicznej informuje pracownik Instytutu. Przy rezerwacji online widoczny jest komunikat informujący o wymaganej wpłacie zadatku.
 8. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia wizyty drogą mailową (czestochowa@yasumi.pl) minimum 3 dni przed zaplanowanym terminem, zadatek przepada, a w przypadku posiadania bonu podarunkowego wartość bonu zostaje pomniejszona o kwotę zadatku.
 9. W przypadku przełożenia lub odwołania wizyty co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą zadatek jest zwracany w sposób, w jaki wpłynął (gotówka, karta, przelew, pobranie z bonu) lub pozostaje do wykorzystania na poczet innych zabiegów (do indywidualnej decyzji klienta). W celu anulowania rezerwacji, należy w mailu (czestochowa@yasumi.pl) podać termin rezerwacji oraz nazwisko klienta. Zadatek zostanie zwrócony do 72h od zgłoszenia anulacji lub zmiany terminu wizyty.

Konto bankowe

02 1140 2004 0000 3102 7573 2963

W tytule prosimy wpisać nazwisko, na jakie dokonana jest rezerwacja oraz termin wizyty.

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W YASUMI INSTYTUCIE ZDROWIA I URODY KALISZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HSCA Sp. Z o.o.  ul. Wielkopolska 16, 42-221 Częstochowa, NIP: 949 220 21 21
 2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 3. W YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody w Częstochowie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
 4. USŁUGA KOSMETYCZNA W YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody w Częstochowie
  - Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w YASUMI INSTYTUCIE ZDROWIA i URODY w Częstochowie, ul. Wielkopolska 16, 42-221. Częstochowa. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
  i) marketingu własnych produktów lub usług,
  ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
 5. USŁUGA NEWSLETTER
  - Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.
  - Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY
  - Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Regulamin programu lojalnościowego:

Regulamin Załącznik numer 3

Polityka prywatności:

Polityka prywatności

Regulamin wizyt w gabinecie Yasumi w  warunkach zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2

 

Szanowni Klienci! 

W związku z zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2  i w trosce o Wasze bezpieczeństwo wprowadzamy nowe zasady pracy i dodatkowe, wzmocnione procedury bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi zaleceniami. Mają one na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno klientów jak i pracowników naszego Instytutu. Prosimy Was o zapoznanie się z nowym Regulaminem wizyt:

 

 

1) Przed każdym zabiegiem będzie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny.  Ankieta przeprowadzana jest w związku z zagrożeniem koronawirusem

 

2) Klient wchodząc do budynku powinien mieć na sobie maseczkę. Po wejściu do gabinetu zostanie poproszony o dezynfekc rąk/rękawiczek. 

 

3) Klienci przychodzący na zabieg zostaną poproszeni kolejno o: dezynfekcję rękawiczek, dezynfekcji rąk oraz wymiany rękawiczek i maseczek na nowe, które zapewni gabinet. Rękawiczki i maseczki, w których przyszedł klient mogą zostać odłożone do woreczków lub wyrzucone.

 

4) Informujemy, że prowadzimy rejestr osóprzychodzących na zabiegi. 

 

5) Na wizyty prosimy przychodzić bez osób towarzyszących! Osoby niepełnoletnie oraz niepełnosprawne powinny stawić się na wizytę z jednym opiekunem. W przypadku pacjentów niepełnoletnich lub wymagających osoby towarzyszącej – zarówno pacjent, jak i osoba towarzysząca przechodzą ww. procedurę. 

 

6) Na wizytę stawiamy się punktualnie. Jeżeli przybędziesz za wcześnie prosimy Cię o poczekanie przed budynkiem lub w samochodzie i poinformowanie nas o wcześniejszym przybyciu telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.

 

 

7) Przed wykonaniem zabiegu odbędzie się bezdotykowy pomiar temperatury ciała

 

 

8) Na zabiegi przyjmujemy wyłącznie klientów z ujemnym wywiadem epidemiologicznym. Jeżeli masz jakiekolwiek objawy chorobowe zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania przez nas usług. 

 

9) Możliwa jest płatność kartą, telefonem lub blikiem. W przypadku płatności gotówką prosimy dokładne odliczanie kwoty, by nie było konieczności wydawania reszty.

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem